Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η κινητήρια δύναμη του Ομίλου CORDIA.

Στον Όμιλο CORDIA επιδιώκουμε το αποτύπωμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να έχει θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πελατών μας προκειμένου να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των κτιρίων και των υποδομών, καθώς και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις και πρακτικές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο τη μείωση απορριμμάτων και αποβλήτων, ενώ παράλληλα προωθούν έναν καθαρότερο και πιο βιώσιμο χώρο εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η ομάδα μας επιλέγει πάντα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα, ενώ αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση πράσινων χώρων. Μέσω των παραπάνω πρακτικών μέτρων, όχι μόνο ενισχύουμε τη λειτουργική αποδοτικότητα, αλλά συμβάλλουμε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη δημιουργία Καλύτερων Πόλεων προς ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.

Οι άνθρωποί μας

Στον Όμιλο CORDIA οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί για την επιτυχία μας και γι’ αυτό, κύριο μέλημά μας είναι να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη, καθώς και δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης. Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, έμπρακτα, ανταμείβοντάς τους για την αξιοπιστία τους και την προσήλωσή τους στην αριστεία με ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών.
Παράλληλα, ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την αριστεία και την ευημερία των ανθρώπων μας έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας την οικονομική αναγνώριση στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου με υψηλές επιδόσεις, καθώς και τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις, τιμώντας όχι μόνο τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα αλλά και την αφοσίωση στην αριστεία. Εκτός από τις ακαδημαϊκές επιδιώξεις, οι εταιρικές παροχές περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και επιδόματα για τη γέννηση παιδιών.

Περιβαλλοντικά έργα

Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη από τη ρύπανση βρίσκονται στον πυρήνα κάθε επιχειρησιακής μας δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρίας μας, είναι η προώθηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και η επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης, υγιεινής και ασφάλειας των πελατών μας με την ελάχιστη απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση.
Για να το πετύχουμε αυτό, αναλόγως με τις ανάγκες του υπό εξέταση χώρου και το βαθμό επεμβατικότητας, πραγματοποιούμε τις απαραίτητες μετρήσεις με πρότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο παρέχουμε λύσεις έξυπνου φωτισμού, κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και διαχείρισης απορριμμάτων προκειμένου οι πόλεις να γίνουν περισσότερο βιώσιμες.
Παράλληλα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιστικά κτίρια στο πλαίσιο του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή ακόμη και εκμηδένισης του ενεργειακού κόστους μιας εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για τη βελτίωση του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης και της περιβαλλοντικής απόδοσή μας με την καθιέρωση στόχων, σκοπών και διαδικασιών για τη μέτρηση της προόδου μας. Στο ίδιο πλαίσιο, βασική μας προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των υπαλλήλων μας και η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να ασχοληθούν και με τον περιβαλλοντικό έλεγχο των τμημάτων που εργάζονται.

Κοινωνική στήριξη

Ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Total Facility Management, έχουμε δεσμευτεί να στηρίζουμε την κοινωνία και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Πιστεύουμε ότι το κοινωνικά υπεύθυνο «επιχειρείν» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας και ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, υλοποιούμε διάφορες δράσεις παρέχοντας τη στήριξή μας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη, καθώς και μέσα από δράσεις εθελοντισμού των εργαζομένων μας.
Πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευθύνη είναι μια επένδυση για το μέλλον. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.