Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης

Ο Όμιλος CORDIA διαθέτει ένα απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των πελατών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων τεχνικής συντήρησης.

Προληπτική Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόληψη περαιτέρω φθοράς ή βλαβών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και απόδοση των συστημάτων και των εξοπλισμών των πελατών μας, και η εξοικονόμηση χρημάτων λόγω ακριβών επισκευών ή/και αντικαταστάσεων. Παρέχουμε τακτική επιθεώρηση, καθαρισμό, συντήρηση και αντικατάσταση εξαρτημάτων – αν κριθεί απαραίτητο – σε αυτοκίνητα, μηχανές, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κτίρια κλπ. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη διατήρηση της περιβαλλοντικής αειφορίας, στη βελτίωση της απόδοσης ενεργειακών συστημάτων, στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και εκπομπών, και στη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Προγνωστική Συντήρηση

Το μοντέλο της Προγνωστικής Συντήρησης, Predictive Testing and Inspection (PT&I), αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης των εξοπλισμών, μέσα από την παρακολούθηση της πραγματικής κατάστασής τους και την επιθεώρησή τους. Σε συνδυασμό με την προληπτική συντήρηση, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον χρονικό προγραμματισμό ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μόνο όταν αυτό απαιτείται. Παρέχοντας συνεχή ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης της κατάστασης του εξοπλισμού βοηθάμε στον προγραμματισμό της συντήρησης ή και των επισκευών πριν από κάθε καταστροφική αστοχία. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη μείωση των άσκοπων downtimes, του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, και φυσικά στην πιθανότητα παρουσίασης απρόβλεπτων βλαβών.

Επεμβατική Συντήρηση

Η επεμβατική συντήρηση αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της υποδομής, της υγείας και της ιατρικής και εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη για επισκευές, αναβαθμίσεις, ή αντικατάσταση εξαρτημάτων και ελαττωματικών μερών και μηχανών που έχουν φθαρεί ή εκδεικνύουν σημάδια αποτυχίας. Αποτελεί μια ουσιώδη διαδικασία που βελτιώνει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την απόδοση σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Αν και μπορεί να είναι δαπανηρή και απαιτητική, αποτελεί το βασικό μέσο για τη διατήρηση και τη βελτίωση των υποδομών, των μηχανημάτων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε καθημερινά.