Υπηρεσίες Φύλαξης

Τα στελέχη του Ομίλου CORDIA διαθέτουν την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες προτάσεις προστασίας και ασφάλειας χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής.

Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας

Παρέχονται 24/7 επανδρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών σε κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα κ.λπ.- μέσα από ένα έμπειρο προσωπικό ασφαλείας το οποίο αποτελείται από μία πολυπληθή και έμπειρη ομάδα πιστοποιημένων και καταρτισμένων φυλάκων, έτοιμη να καλύψει σε άμεσο χρόνο τα πλέον σύνθετα έργα ασφαλείας σε όλη την επικράτεια.

Συστήματα Προστασίας Ζωής και Περιουσίας

Τα συστήματα προστασίας κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών, εγκαταστάσεων και φυσικών προσώπων – όπως τα συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων, LS&S, καθώς και τα συστήματα PSIM και οι πλατφόρμες Fusion – είναι απαραίτητα για την αποτροπή εκδήλωσης απειλών ή και την ανίχνευση αυτών. Η επιλογή των κατάλληλων συστημάτων σε κάθε περίπτωση, επιτυγχάνεται μετά από μελέτη των χώρων εγκατάστασης, των δεδομένων της απαίτησης και των λειτουργιών που θα εκτελέσουν. Η ορθή χρήση και λειτουργία αυτών των συστημάτων αποτελούν συστατικά ενός ολοκληρωμένου πλάνου ασφαλείας.

Υπηρεσίες Αναβάθμισης Παροχής Ασφαλείας

Οι υπηρεσίες αναβάθμισης παροχής Ασφάλειας περιλαμβάνουν: κέντρο διαχείρισης συμβάντων, περιπολία & άμεση επέμβαση, υπηρεσίες ανάλυσης απειλών, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που αποτελούν για την εταιρεία πολύτιμους κρίκους στην αλυσίδα σχεδιασμού αποτελεσματικών λύσεων ασφαλείας. Η επιλογή τους, ενδυναμώνει την προσφερόμενη υπηρεσία συμπληρώνοντας όποια κενά στον αποτελεσματικό έλεγχο του ρίσκου.