Υπηρεσίες Ενεργειακών Λύσεων και Ηλεκτροκίνησης

Στον Όμιλο CORDIA λαμβάνουμε υπόψη μας τις απαιτήσεις των πελατών μας και σχεδιάζουμε λύσεις με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την προαγωγή της βιωσιμότητας.

ΙοΤ Λύσεις

Στον Όμιλο CORDIA παρέχουμε εξοικονόμηση ενέργειας σε εταιρείες, κτίρια και υποδομές μέσω IoT εφαρμογών. Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και το βαθμό επεμβατικότητας, πραγματοποιούμε εγκατάσταση αισθητήρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, κ.α.), μετρητών κατανάλωσης ενέργειας και ελεγχόμενων διακοπτών ή/και ελεγκτών σε ήδη υπάρχουσες συσκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. HVAC, Chillers, Καυστήρες, κλπ.) με πρότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω της διαδικτυακής IoT πλατφόρμας μας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και τα δεδομένα των εγκαταστάσεων τους.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διαθέτοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιστικά κτίρια στο πλαίσιο του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering. Μέσω του προγράμματός μας δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή και εκμηδένισης του ενεργειακού κόστους μιας εγκατάστασης, και διασφάλισης της ποιότητας, μια και ακολουθούμε αυστηρές προδιαγραφές σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον προσφέρουμε 3 εναλλακτικές προτάσεις αποπληρωμής σχετικά με την προμήθεια & εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ενώ παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων για να παρακολουθούν 24/7 και τον πιο απομακρυσμένο Σταθμό.

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύει στην επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης και στη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας με την ελάχιστη απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου ΕΞΕ (βασική ανάλυση, μελέτη, υλοποίηση ελέγχου και παρακολούθηση) και παρέχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης ενός έργου ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας) ακόμα και συνάπτοντας σύμβαση ESCO (ΕΕΥ).

Συμβάσεις ESCO

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, αναλαμβάνουμε έργα που μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO). Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες εγγραφής στο μητρώο εταιρειών ESCO (του ΥΠΕΝ) με Αριθμό Μητρώου ΕΕΥ 15 στην κατηγορία Α και παρέχουμε τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ESCO με βέλτιστους όρους και εγγυημένα αποτελέσματα απόδοσης, μια και οι όποιες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της επιχείρησής σας μπορούν να πραγματοποιηθούν με δική μας επένδυση. Η αποπληρωμή τους προέρχεται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονομούμενη ενέργεια, και έτσι δεν επιβαρύνεστε τα έξοδα υλοποίησης των παρεμβάσεων. Μετά το πέρας της σύμβασης λαμβάνετε τα προνόμια από τα εξοικονομούμενα μεγέθη και ο νέος εγκατεστημένος Η/Μ εξοπλισμός μετά το πέρας της σύμβασης περνάει στην ιδιοκτησία σας.

Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης

Βιώνοντας την αρχή της μεταμόρφωσης του χώρου των μεταφορών στην μορφή ενός έξυπνου πλέον οικοσυστήματος επενδύουμε στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους στο χώρο προμήθειας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο ενεργειακά πράσινο μέλλον, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο e-mobility και παρακολουθώντας τις εξελίξεις της ψηφιακής ηλεκτροκίνησης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο πλήθος από ήδη εγκατεστημένους σταθμούς φόρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια.