Υπηρεσίες Kαθαρισμού

Η ομάδα του Ομίλου CORDIA, έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιεί τεχνικές καθαρισμού που ακολουθούν τα πρότυπα του κλάδου, σύγχρονο εξοπλισμό και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες καθαρισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές και διασφαλίζουν έναν υγιεινό και καθαρό χώρο. Με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για όλους τους τύπους χώρων, όπως γραφεία, ξενοδοχεία, κτίρια, νοσοκομεία, βιομηχανίες, εμπορικούς χώρους, εστιατόρια, ειδικούς καθαρισμούς μετά από ανακαίνιση.

Υπηρεσίες Aπολύμανσης

Χρησιμοποιούμε απολυμαντικά, επαγγελματικό εξοπλισμό και ειδικά μικροβιοκτόνα σκευάσματα ευρέως φάσματος, απόλυτα εγκεκριμένα, όπως απολύμανση επιφανειών, νεφελοψεκασμό, ψυχρή εκνέφωση (cold fogging), μέτρηση βακτηριακού φορτίου επιφανειών, απολύμανση υφασμάτινων επιφανειών με χρήση ατμού, ηλεκτροστατικό ψεκασμό και παροχή υγειονομικού υλικού.